Boek nu

Privacy beleid

Boek nu

aankomst
vertrek

Station Hotel Aalst

 

Wij beschermen uw privacy

Dit hotel registreert en bewaart de persoonsgegevens van haar reizigers enkel voor doelstellingen van intern administratief beheer, met name de identificatie van de klanten en ook om de wettelijke plicht te vervullen die haar werd opgelegd bij de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (B.S. 14 maart 2007) en het K.B. van 27 april 2007 betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie (B.S. 18 mei 2007).

De persoonsgegevens die de reizigers meedelen kunnen enkel doorgegeven worden aan de politie. Artikel 144 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (B.S. 14 maart 2007) verplicht de logiesverstrekker immers, indien hij daarom verzocht wordt, de geregistreerde gegevens ter beschikking te stellen van de politie zodat controle ervan mogelijk is.

Elke reiziger, wiens gegevens zijn geregistreerd en bewaard, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken en ze laten verbeteren. De reiziger stuurt hiertoe een brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar dit hotel.

Bvba Quintijn-Janssens
Station Hotel
Albert Lienartsstraat 14
B-9300 AALST
Tel. 053 77 58 20
Fax 053 78 14 69
E-Mail: info@stationhotel-aalst.com
www.stationhotel-aalst.com